JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål i kammarrätten

Är du inte nöjd med förvaltningsrättens avgörande, kan du i regel överklaga till kammarrätten. De allra flesta målen i kammarrätterna har först prövats och avgjorts av en förvaltningsrätt.

För att kammarrätten ska ta upp ett överklagande krävs oftast prövningstillstånd. I skattemål och mål om vård av unga, missbrukare och psykiskt sjuka behövs dock inte prövningstillstånd.

Typiska mål i kammarrätten

Kammarrätten behandlar överklagade tvister från förvaltningsrätten mellan enskilda personer eller företag och myndigheter, både statliga och kommunala.

Kammarrätten handlägger ett stort antal olika måltyper, bland annat:

 • socialförsäkring 
 • socialt bistånd 
 • körkort 
 • psykiatrisk tvångsvård 
 • särskild vård av unga  
 • tvångsvård av missbrukare  
 • allmänna handlingar och sekretess 
 • skatt
 • vissa jordbruksfrågor 
 • laglighetsprövning enligt kommunallagen
 • migrationsmål (endast Kammarrätten i Stockholm)Senast ändrad: 2014-08-13

Läs mer

domstol.se hittar du mer information om myndighetsbeslut som går att överklaga.