JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Så avgörs målet

I kammarrätten dömer oftast tre juristdomare. I några måltyper medverkar dessutom två nämndemän som domare. Det gäller flertalet mål som handlar om tvångsvård (LVU-mål, LVM-mål och psykiatrimål). I vissa mål, t.ex. laglighetsprövning av kommunala beslut medverkar två så kallade särskilda ledamöter som utses av regeringen.

Oftast skriftlig handläggning

Handläggningen på kammarrätten är som regel skriftlig och målet avgörs efter en föredragning (muntlig redovisning) av en jurist på kammarrätten. Vid föredragningen redogör juristen för fakta i målet och för den utredning som domstolen gjort. Juristen lämnar också en redovisning av gällande rätt på området.

Tillförs målet något nytt får parterna tillfälle att yttra sig över detta.

Muntlig förhandling i vissa fall

Muntlig förhandling kan förekomma som komplement till den skriftliga handläggningen. Muntlig förhandling äger så gott som alltid rum i mål som handlar om tvångsvård av missbrukare och unga. Kammarrätten kan hålla muntlig förhandling även i andra mål, om det kan vara till fördel för utredningen.

För att komplettera den skriftliga handläggningen kan kammarrätten också hålla syn, till exempel på en fastighet.
Senast ändrad: 2015-03-09

Var finns kammarrätterna?

Det finns fyra kammarrätter i landet:

Var och en av kammarrätterna har ett geografiskt upptagningsområde, en domkrets.

Läs mer om kammarrätterna.