JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kammarrättens dom

Handläggningen på kammarrätten är som regel skriftlig och målet avgörs efter en föredragning (muntlig redovisning) av en jurist på kammarrätten.

Vid föredragningen redogör juristen för fakta i målet och lämnar en redovisning av gällande rätt på området.

Efter föredragningen eller den muntliga förhandlingen håller rätten överläggning. Det betyder att domarna diskuterar målet och kommer överens om hur de ska döma. Om meningarna är olika blir det omröstning. Varje domare har då varsin röst.

Domen meddelas oftast en tid efter föredragningen eller den muntliga förhandlingen. Den kan också avkunnas omedelbart. Domstolen skickar alltid ut domen till parterna.
Senast ändrad: 2015-03-09

Vilka dömer i målet?

I kammarrätten dömer oftast tre juristdomare. I några måltyper medverkar dessutom två nämndemän som domare.