JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Migrationsdomstolar

Det är Migrationsverket som beslutar i ärenden om uppehållstillstånd, svenskt medborgarskap och andra liknande frågor. Om du får avslag av Migrationsverket kan du överklaga beslutet till migrationsdomstolen.

Migrationsdomstolarna överprövar utlännings- och medborgarskapsärenden.

Var finns migrationsdomstolarna?

Migrationsdomstolarna finns i fyra av Sveriges förvaltningsrätter:

Överklaga till Migrationsöverdomstolen

Om du inte är nöjd med migrationsdomstolens avgörande, kan du överklaga till Migrationsöverdomstolen som överprövar migrationsdomstolarnas avgöranden. Migrationsöverdomstolen finns i Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol.

Migrationsöverdomstolen är sista instans och besluten där blir vägledande avgöranden för Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas beslut i liknande ärenden.

För att Migrationsöverdomstolen ska ta upp ett mål till prövning krävs att domstolen först har meddelat prövningstillstånd.

Hur går processen till?

Migrationsdomstolarna är allmänna förvaltningsdomstolar och för utlännings- och medborgarskapsmålen är processen ungefär densamma som för andra mål som avser överprövning av myndighetsbeslut. I domstolen möts därför du och Migrationsverket som två parter. Men det finns viktiga skillnader. Utlänningslagen och lagen om svenskt medborgarskap innehåller nämligen särskilda bestämmelser.

Läs mer om skillnaderna här
Senast ändrad: 2017-02-16

Mer information

Läs mer på Migrationsverkets webbplats (länken öppnas i nytt fönster).