JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kammarrätten meddelar dom om sjukpenning vid anhörigs död

[2010-03-02] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

För att kunna få sjukpenning de första 14 dagarna ska en person antingen ha varit förvärvsarbetande eller inskriven hos Arbetsförmedlingen, uppbära föräldrapenning, havandeskapspenning eller rehabiliteringspenning. Det finns ingen regel om avsteg från detta ens i ömmande fall, konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom

En kvinna vars son avlidit fick inte sjukpenning av Försäkringskassan de första 14 dagarna hon var sjukskriven. Detta eftersom kvinnan inte hade arbete dessa dagar och inte heller var anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Beslutet överklagades till länsrätten som gav kvinnan rätt till ersättning, ordföranden var skiljaktig.

Kammarrätten konstaterar att huvudregeln för att få sjukpenning är att personen skulle ha varit förvärvsarbetande om denne inte varit sjuk. Det finns undantag och det är om personen är anmäld hos Arbetsförmedlingen eller skulle ha fått föräldrapenning, havandeskapspenning eller rehabiliteringspenning under de aktuella dagarna.

Kammarrätten skriver i domen att domstolen har full förståelse för att kvinnan inte tänkt på att anmäla sig hos Arbetsförmedlingen dagen efter att hennes son avlidit, men att det inte finns någon laglig möjlighet att medge sjukpenning för de först 14 dagarna. Detta eftersom det inte finns någon bestämmelse om undantag från reglerna ens i så här ömmande fall.

Kammarrätten upphäver därför länsrättens dom.

 

Domen har målnummer 8264-09


 

Senast ändrad: 2010-03-02

För mer information kontakta:

Patricia Schömer
kammarrättsråd
08-561 691 51

Charlotta Riberdahl
kammarrättsråd
08-561 693 56

Eva Blomqvist
informatör
08-561 690 07