JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Utvärdering av europeiska rättssystem

Europarådsorganisationen CEPEJ har publicerat en rapport där de europeiska ländernas rättssystem jämförs. Domstolsverket och Justitiedepartementet har representerat Sverige i arbetet, men även övriga aktörer inom rättsväsendet har varit delaktiga.

CEPEJ (Europeiska kommissionen för effektivitet i rättsväsendet) har som huvuduppgift att förbättra rättsväsendets funktion och effektivitet för Europarådets medlemsländer. Rapporten "Evaluation report of European judicial systems: Efficiency and quality of justice" innehåller statistiska uppgifter och annan information om rättssystemen i 45 av Europarådets medlemsländer. I rapporten finns jämförande tabeller och kommentarer på viktiga områden såsom ekonomiskt anslag till rättsväsendet, rättshjälp, domstolsorganisationen, domare och annan personal, verksamhetsstöd i domstolarna och handläggningstider.

Mer information om CEPEJ finns på kommissionens webbplats. (öppnas i nytt fönster). 

Länk till nedladdningssida: Evaluation report of European judicial systems: Efficiency and quality of justice (Filen är stor, 18 MB).
Senast ändrad: 2010-12-07