JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Polisen får ta ut ersättning av idrottsaktiebolag

[2012-11-27] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Polisen har rätt att ta ut ersättning av idrottsaktiebolag för ordningshållning i samband med matcher. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i dag i en dom.

Enligt ordningslagen ska den som arrangerar en offentlig tillställning i vinstsyfte ersätta polisens kostnader för att hålla ordning vid tillställningen. Polisen har beslutat att AIK Ishockey AB (AIK) och Djurgården Hockey AB (DIF) i egenskap av anordnare av offentlig tillställning ska betala polisens kostnader för att hålla ordning vid ett antal matcher i Elitserien.

AIK och DIF överklagade detta till förvaltningsrätten som inte ändrade polisens beslut. Domarna överklagades till kammarrätten.

Kammarrätten bedömer att polisens beslut är lagligen grundade och att omfattningen av de ekonomiska aktiviteterna vid matcharrangemang i Elitserien talar för att matcherna ska anses anordnade i vinstsyfte.

Kammarrätten konstaterar att endast ideella föreningar är undantagna från ersättningsskyldigheten och att det inte finns någon laglig möjlighet att undanta s.k. idrottsaktiebolag.

Polisen har satt ned ersättningsskyldigheten med 75 procent. Kammarrätten har inte funnit skäl att sätta ned ersättningsskyldigheten ytterligare eller att helt efterge den.

Senast ändrad: 2012-11-28

För mer information kontakta:

Margareta Krüll
kammarrättsråd
08-561 694 47

Eva Blomqvist
informatör
08-561 690 07

Målnummer:

3758–12 m.fl. avseende AIK

3763–12 m.fl. avseende DIF