JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kammarrätten i Stockholm bifaller Tierps överklagande rörande Tierp Arena

[2013-04-29] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Tierp kommuns beslut att godkänna köpet av bl. a. namnrättigheten till Tierp Arena är, mot bakgrund av en värdering av namnrättigheten, inte olaglig. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom.

Tierps kommun ska enligt ett avtal med ett privat bolag betala 8,5 miljoner kronor för att under 15 år bl. a. få namnrättigheten till multiarenan Tierp Arena. Kommunstyrelsens beslut att godkänna avtalet överklagades till Förvaltningsrätten i Uppsala som upphävde beslutet. Förvaltningsrätten ansåg att beslutet var olagligt då det innebär ett stöd till bolaget i strid med EU-rättsliga bestämmelser.

Kommunen överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm och hänvisade till en studie där värdet av namnrättigheterna till Tierp Arena beräknas ligga i det övre intervallet av 0,3-2 miljoner kr per år. Mot bakgrund av värderingen anser kammarrätten att kommunens beslut inte är olagligt och upphäver förvaltningsrättens dom.

Senast ändrad: 2013-04-29

För mer information kontakta:

Fredrik Bergius
tf. assessor
08-561 693 58