JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kammarrätten i Stockholm prövar inte beslut om inhibition av jakten på "Junselevargen"

[2013-03-01] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm har i dag beslutat att inte pröva förvaltningsrättens beslut om inhibition av skyddsjakt på den så kallade Junselevargen.

Naturvårdsverket har beslutat om skyddsjakt på en vargtik i Junsele. Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten i Stockholm och domstolen beslutade om inhibition av jakten, det vill säga att vargen inte får jagas medan målet pågår.

Beslutet överklagades till kammarrätten. Kammarrätten har i dag beslutat att inte ge prövningstillstånd, vilket innebär att inhibitionen kvarstår.

Senast ändrad: 2013-03-01

För mer information kontakta:

Kaj Håkansson
Kammarrättsråd
08-561 692 17

Målnummer:

1287-13