JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kammarrätten prövar fråga om inhibition av tillfälligt verksamhetsförbud för Lundsbergs skola

[2013-09-13] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm har beslutat att meddela prövningstillstånd i mål rörande Stiftelsen Lundsbergs skola.

Målen rör Skolinspektionens beslut att meddela tillfälligt förbud för Stiftelsen Lundsbergs skola att bedriva grundskola och gymnasieskola. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm som meddelade inhibition, vilket innebär att förbudet inte ska gälla i avvaktan på att målen prövas slutgiltigt. Beslutet om inhibition överklagades till kammarrätten av Skolinspektionen. Prövningstillstånd krävs i kammarrätten för att beslutet om inhibition ska kunna prövas.

Kammarrätten kan ge prövningstillstånd utifrån fyra kriterier: om det är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas, det finns anledning att ändra det beslut som förvaltningsrätten kommit till, det inte utan prövningstillstånd går att bedöma om förvaltningsrättens beslut är riktigt eller det finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Kammarrätten har i dag beslutat att meddela prövningstillstånd. Målen hanteras med förtur.

 

Vad händer nu?

Stiftelsen Lundsbergs skola och den privatperson som överklagat Skolinspektionens beslut till förvaltningsrätten får nu, i egenskap av parter i målen, möjlighet att lämna sina synpunkter på Skolinspektionens överklagande till kammarrätten samt komplettera med eventuellt ny information. Allt material som rör inhibitionsfrågan och som sänts in till förvaltningsrätten har följt med till kammarrätten och behöver därför inte sändas in igen. Kommuniceringen pågår tills målen är färdigutredda.

Senast ändrad: 2013-09-13

För mer information kontakta:

Eva Blomqvist
Informatör
08-561 690 07