JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mål om carried interest: Utbetalningar av särskilda vinstandelar beskattas inte hos NC Advisory

[2013-12-19] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Utbetalningar av särskilda vinstandelar, s k carried interest, till vissa nyckelpersoner inom rådgivningsbolaget NC Advisory AB är inte avhängigt personernas arbetsprestationer i bolaget. Ersättningen ska av den orsaken inte tas upp som inkomst av näringsverksamhet i bolaget. Kammarrätten i Stockholm bifaller därför NC Advisorys överklagande.  

Målen gäller särskilda vinstandelar, s.k. carried interest, som utbetalats till vissa nyckelpersoner med anledning av att försäljningar av portföljbolag i riskkapitalfonder lett till särskilt höga vinster. Förvaltningsrätten i Stockholm och Skatteverket ansåg att carried interest skulle tas upp som inkomst av näringsverksamhet i NC Advisory AB på grund av att fondernas värdetillväxt var en direkt följd av dessa personers arbetsinsatser i bolaget.

Kammarrätten gör dock bedömningen att carried interest inte har utbetalats på grund av nyckelpersonernas arbetsprestationer i bolaget. Ersättningen ska därför inte tas upp hos NC Advisory. Förvaltningsrättens och Skatteverkets beslut ska därför upphävas.

Senast ändrad: 2013-12-19

För mer information kontakta:

Stefan Holgersson
kammarrättslagman
08-561 690 47

Eva Blomqvist
informatör
08-651 690 07

Målnummer:

8755--8764-12