JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mer om att vittna

Närmare 100 000 människor vittnar i domstol varje år. Vittnar gör man för att hjälpa domstolen att döma rätt. Domstolen vill bara att du kommer och berättar vad du vet. Det du känner till kan vara viktigt och ha stor betydelse för domstolens beslut.

Att vittna är en samhällsplikt. Det är viktigt att du kommer i rätt tid och till rätt plats, inte bara för att domstolen ska döma rätt, utan också för att en förhandling kostar samhället stora pengar. Om du inte kommer kan förhandlingen behöva ställas in. Detta innebär dock inte att den inte blir av, utan du och alla andra berörda blir kallade till ett nytt tillfälle.

Det är viktigt att du kommer till domstolen

Om du har svårt att komma ska du genast ringa eller skriva till domstolen och meddela detta. Giltiga ursäkter kan vara:

  • avbrott i allmänna kommunikationer
  • plötslig sjukdom (läkarintyg krävs)
  • någon annan hindrande omständighet som man inte kunnat förutse.

Arbete eller semester räknas inte som giltig ursäkt.

Kallelsen gäller om inte domstolen meddelat något annat. Ta gärna med dig kallelsen till domstolen. För att bekräfta för domstolen att du har fått kallelsen ska du skriva under och skicka in det svarsbrev som följer med kallelsen. På domstolen kallas detta för delgivning.

Så här går det till

På kammarrätten kan viss väntetid förekomma, eftersom det är svårt att beräkna exakt tid för när vittnesförhören kan hållas.  I kammarrättens väntrum finns en kaffeautomat. Om du inte vill vänta i de allmänna utrymmena finnas det möjlighet att vänta i något av kammarrättens samtalsrum. Om du vill vänta i ett sådant rum kan du kontakta kammarrätten före förhandlingen eller fråga i receptionen vid ankomsten.

Du väntar tills du blir uppropad och det blir din tur att vittna. Avsikten med detta är att du ska kunna lämna din berättelse utan att vara påverkad av vad som tidigare sagts i förhandlingssalen. På vilket sätt du berättar och hur du uttrycker dig har mindre betydelse. De människor du möter i domstolen vet hur det kan vara att vittna för första gången. Huvudsaken är att det du säger är sant och att du verkligen berättar allt du vet.

Vittnesed

Innan du vittnar får du i regel avlägga följande ed:

Jag (ditt namn) lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra.

Rättens ordförande läser eden och du får säga efter. Parterna och rätten kan sedan ställa frågor till dig, Det är naturligtvis viktigt att du talar sanning. Den som vittnar under ed och talar osanning kan dömas för mened. 

Vittnesförhör via telefon eller video

Domstolen kan i vissa fall besluta att ett vittne får höras per telefon eller genom videokonferens i stället för att inställa sig personligen.

När du deltar per telefon kan alla som är närvarande i förhandlingssalen lyssna på samtalet med dig och har också möjlighet att tala med dig. Hålls förhandlingen inom stängda dörrar ska du se till att inga utomstående kan lyssna på vad du säger.

Det finns också möjlighet att vittna genom videokonferens. Det är domstolen som beslutar i vilka fall detta kan ske. Om du ska delta i ett domstolssammanträde genom videokonferens får du åka till en annan domstol eller myndighet och använda dig av domstolens eller myndighetens utrustning för videokonferens.

Trådlöst nätverk (wifi)

På kammarrätten finns ett trådlöst nätverk som du vid behov kan använda. Du får inloggningsuppgifter i receptionen. Läs mer om trådlöst nätverk.

Ersättning

Som vittne har du rätt till ersättning för resa till domstolen. Samma sak gäller eventuella kostnader för uppehälle och förlorad arbetsinkomst. På kallelsen står det närmare om vilka ersättningsregler som gäller. Läs den noga innan du bestämmer dig för hur du ska resa. Eventuell ersättning kan betalas i förskott eller efterhand, men inte på plats i samband med den muntliga förhandlingen.

Är något oklart när det gäller ersättningen eller om det är något annat du undrar över, är du alltid välkommen att ringa till domstolen. Telefonnummer och adress hittar du på din kallelse.
Senast ändrad: 2014-08-18