JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställning av domar/beslut

Här kan du beställa domar och beslut. Det går även bra att beställa andra handlingar, ange vilken handling du är intresserad av.


Jag har tagit del av informationen om avgifter och vill göra en beställning.

 
Jag vill beställa


Skicka dom/beslut/handling med:
Skicka dom/beslut/handling med:


 
 

 


Senast ändrad: 2017-01-20

Information om avgift


Domstolen tar ut avgift för kopior av handlingar enligt avgiftsförordningen (1992:191) om beställningen omfattar tio sidor eller mer.

För statliga myndigheter utgår inga avgifter.

För övriga beställare är de första 9 sidorna gratis, sidan 10 kostar 50 kr och varje sida därutöver kostar 2 kr/st.

Vid beställning av handlingar som lagras elektroniskt är de första 9 handlingarna gratis, den tionde handlingen kostar 50 kronor och varje handling därutöver kostar 2 kr/st.

Beställningen faktureras. Kostnader för porto tillkommer.

I de flesta fall är det möjligt att få handlingar faxade eller skannade och mejlade.

Läs mer om beställning och avgifter.