JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Information om dataskydd

Behandling av personuppgifter

Kammarrätten i Stockholm (org.nr 202100-2742) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av domstolen. Kammarrätten behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet.

Information och rättelse m.m.

Enligt reglerna om dataskydd har du rätt att få information om huruvida personuppgifter som gäller dig behandlas hos kammarrätten och, om så är fallet, vilka uppgifter som behandlas. Information ska också lämnas bl.a. om ändamålen med behandlingen. Personuppgifter kan under vissa förutsättningar på din begäran rättas, kompletteras eller raderas. Behandlingen av uppgifterna kan också begränsas.

I dessa frågor kan du vända dig till domstolens dataskyddsombud, Elisabet Reimers (dömande verksamhet) och Erika Odung (administrativ verksamhet), på tel. 08-561 690 00 eller på mejl dataskyddsombud.kst@dom.se.

Mer information om domstolens personuppgiftsbehandling hittar du i dessa informationsblad:

 

 
Senast ändrad: 2018-06-14