JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kontaktuppgifter

Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen


Tel: 08-561 690 00
Fax: 08-14 98 89
Myndighetschef: Kammarrättspresidenten Thomas Rolén
Dataskyddsombud:
Organisationsnummer: 202100-2742

Geografiskt område:

Stockholms, Uppsala, Gotlands och Västmanlands län


PlusGirokonto för ansökningsavgifter:

Betalning av ansökningsavgifter:

Postadress:
Box 2302, 103 17 Stockholm

Besöksadress:
Birger Jarls torg 5


Senast ändrad: 2019-06-24

Expeditionstid
(registratur, arkiv, kanslier)

Måndag - fredag
8:00-16:00

Växelns öppettid

Måndag - fredag
8:00-16:30


Följ kammarrätten och Migrationsöverdomstolen på Twitter och LinkedIn.