JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tillsatta tjänster

Om du vill överklaga

Om du vill överklaga ett beslut ska du skriva till Kammarrätten i Stockholm, Box 2302, 103 17 Stockholm och ange beslutets diarienummer. Ange vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen till detta. Överklagandet måste vara kammarrätten tillhanda inom tre veckor från den dag beslutet anslogs, i annat fall kan överklagandet inte prövas.

Frågor?

Vid frågor går det bra att kontakta personalchefen tel 08-561 690 00.
Senast ändrad: 2013-06-28