JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Migrationsöverdomstolen

Den 31 mars 2006 infördes en ny instans- och processordning för utlännings- och medborgarskapsärenden.

Kammarrätten i Stockholm har funktionen som Migrationsöverdomstol. Det innebär att Migrationsöverdomstolen som slut- och prejudikatinstans prövar överklagande mål från migrationsdomstolarna vid Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Luleå.

Under 2017 inkom drygt 17 700 migrationsmål medan nästan 17 400 avgjordes.
Senast ändrad: 2018-01-16