JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Dom: Återreseförbud borde ha upphävts
[2017-08-11]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Prövningstillstånd i migrationsmål
[2017-08-02]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Fråga om det vid förordnande av offentligt biträde föreligger särskilda skäl att frångå den enskildes önskemål om visst biträde. (UM 8311-17)

Förutsättningar för att få offentligt biträde i mål om skyddsstatusförklaring?
[2017-07-10]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten avslår Fortum-koncernens yrkanden om ränteavdrag
[2017-06-30]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Kammarrätten i Stockholm avslår Fortum-koncernens yrkanden om ränteavdrag eftersom reglerna om ränteavdragsbegränsning är tillämpliga.

Dom: Fel av Åklagarmyndigheten att upphandla webbaserad rättsdatabastjänst utan föregående annonsering
[2017-06-30]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Åklagarmyndigheten upphandlade en webbaserad rättsdatabastjänst direkt av Wolters Kluwer AB, utan att först annonsera. Skälet var att endast Wolters Kluwer A...

En asylansökan avvisas p.g.a. äktenskap med en medborgare i s.k. säkert tredje land
[2017-06-27]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Migrationsverket måste ha tillräckligt underlag för att kunna ta ställning till om ett asylärende ska avskrivas
[2017-06-27]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive MigrationsöverdomstolenPrenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm.