JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Fastighetsskatten för vindkraftverk inte högre än 0,2 procent
[2018-05-18]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Kammarrätten har i en dom bedömt att fastighetsskatten för vindkraftverk inte kan tas ut med någon annan skattesats än 0,2 procent.

Bolag i intressegemenskap med Investor AB får inte göra avdrag för vissa ränteutgifter
[2018-05-16]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Kammarrätten har idag beslutat att Indif AB, Rotca AB och Instoria Sweden AB, som är i intressegemenskap med Investor AB, inte får göra avdrag för vissa...

Dom från Migrationsöverdomstolen
[2018-05-16]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
En utlänning som har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete har under tre månader av sin fyraåriga tillståndstid haft en lön som understigit...

Polisens upphandling av persondokument och passystem ska göras om
[2018-05-14]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Två medarbetare på Polismyndigheten deltog i en upphandling samtidigt som de var kontaktpersoner till den befintliga leverantören och hade omfattande kontakt...

Dom från Migrationsöverdomstolen
[2018-05-09]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Saken i målet är uppehållstillstånd m.m. Migrationsdomstolens dom att bevilja ett tidsbegränsat tillstånd kan därför inte överklagas av Migrationsverket när...

Dom från Migrationsöverdomstolen
[2018-04-27]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
För att en ansökan om Schengenvisering från en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare ska handläggas enligt det påskyndade...

Domar om asylsökande från Syrien ska beviljas flyktingstatusförklaring eller alternativ skyddsstatusförklaring
[2018-04-26]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Målen som avgjorts avser två personer som båda har beviljats uppehållstillstånd av Migrationsverket. Båda bedömdes av Migrationsverket som alternativt...Prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm.