JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Ett offentligt biträde har rätt till ersättning för arbete avseende s.k. rutinmässiga åtgärder
[2017-02-22]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Prövningstillstånd i migrationsmål
[2017-02-22]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
En sökande har varit arbetslös under en tidigare tillståndsperiod. Fråga om det finns särskilda skäl för en längre sammanlagd tillståndstid för arbetstillstå...

Remissvar: Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91)
[2017-02-20]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Systembolaget omfattas inte av upphandlingslagstiftningen
[2017-02-20]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
För andra gången på ett år har Kammarrätten i Stockholm prövat om Systembolaget AB ska följa bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU). Även denn...

Prövningstillstånd i migrationsmål
[2017-02-20]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Fråga om förlängning av arbetstillstånd kan beviljas när lönen under en period varit högre än försörjningskravet men understigit kollektivavtalsenlig lön. (M...

Remissvar: Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66)
[2017-02-20]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Remissvar: Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78
[2017-02-20]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive MigrationsöverdomstolenPrenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm.