JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Kammarrätten instämmer i Skatteverkets ändrade bedömning av vilka uppgifter som kan lämnas ut från skattekonto
[2019-08-23]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
I ett s.k. ställningstagande i våras ändrade Skatteverket sin syn på sekretessen rörande uppgifter på skattekontot. Ställningstagandet innebär att uppgifter...

Prövningstillstånd i migrationsmål
[2019-07-01]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Fråga gällande beräkning av arbetsgivares ekonomiska förutsättningar att anställa vid prövning om uppehålls- och arbetstillstånd ska beviljas.

Kammarrätten avslår Stockholms stads överklagande - beslut om byggnadsminne är riktigt
[2019-06-27]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Länsstyrelsens beslut att förklara Stockholms stadsbibliotek med tillhörande s.k. basarer samt park för byggnadsminne är riktigt, slår kammarrätten i dag fas...

Dom: Svenska kyrkan ska inte beskattas för vissa tjänster som utförs åt stiften, de kyrkliga samfälligheterna och församlingarna
[2019-06-24]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Svenska kyrkan har hittills beskattats för vissa tjänster som utförts på central nivå åt stiften, de kyrkliga samfälligheterna och församlingarna. Det rör...

Dom från Migrationsöverdomstolen
[2019-06-20]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Lång karenstid innan medborgarskap kan beviljas för den som varit verksam i organisation som gjort sig skyldig till grova övergrepp.

Dom från Migrationsöverdomstolen
[2019-06-18]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Asylsökande utesluts inte från flyktingskap på grund av grovt icke-politiskt brott.

Dom från Migrationsöverdomstolen
[2019-06-17]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Uteslutning från flyktingskap kontra ansvarsfrihet pga tvång.Prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm.