JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Kammarrätten i Stockholm har i dag meddelat 85 domar om beskattning av inkomster från riskkapitalfonder, s.k. carried interest
[2017-04-27]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Domarna gäller personer som har varit verksamma i företag som ingår i riskkapitalgrupper med samlingsnamnen Altor, EQT, IK, Litorina, Nordic Capital, Segulah...

Dom: Revisor varnas för att ha åsidosatt god revisorssed
[2017-04-25]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Utökande av borgensram för kommunalt bolag anses olagligt
[2017-04-18]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Kammarrätten i Stockholm anser att ett beslut av kommunfullmäktige om att utöka borgensramen för ett kommunalt bolag är olagligt

Avveckling av parkeringsavgift med kontanter
[2017-04-13]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Kammarrätten i Stockholm anser att Stockholms stad har haft rätt att avveckla betalning av parkeringsavgift med kontanter

Fråga om behovet av muntlig förhandling
[2017-04-13]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Prövningstillstånd i migrationsmål
[2017-04-10]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Fråga om avskrivning av ett ärende om uppehållstillstånd m.m. på grund av utresa från Sverige (Mål nr UM 755-17)

Mål återförvisas - nämndeman uppges ha sovit
[2017-04-05]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
I ett mål uppger den ena parten att en nämndeman sovit under en muntlig förhandling i förvaltningsrätten. Kammarrätten visar målet åter till förvaltningsrätt...Prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm.