JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Socialstyrelsens föreskrifter om vilken myndighet som får besluta om en person utan legitimation får arbeta som läkare, t.ex. AT-läkare, får inte tillämpas
[2019-02-19]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
För att en person som saknar läkarlegitimation ska få arbeta som läkare krävs ett särskilt förordnande. Det gäller exempelvis när en person med läkarexamen s...

Resning i två mål som rör den s.k. gymnasielagen
[2019-02-14]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Två personer som nekats uppehållstillstånd enligt den s.k. gymnasielagen har beviljats resning av Migrationsöverdomstolen. Migrationsdomstolen måste nu ta up...

Remissvar: Promemorian Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit
[2019-02-12]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Remissvar: Betänkandet Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44)
[2019-02-08]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Remissvar: Rätt att forska - Långsiktig reglering av forskningsdatabaser
[2019-02-08]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Dom: Fortsatt sjuårsgräns för filmen Spiderman: Into the Spider-Verse i Kammarrätten i Stockholm
[2019-02-07]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Prövningstillstånd i migrationsmål
[2019-02-04]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Fråga om det finns skäl att utesluta en utlänning från att anses som flykting m.m. med anledning av brott mot mänskligheten eller om denna kan undgå ansvar p...Prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm.