JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Prövningstillstånd i migrationsmål
[2018-08-01]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Migrationsöverdomstolen har idag meddelat prövningstillstånd i två mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftningen om tillstånd på grund av...

Prövningstillstånd i migrationsmål
[2018-07-17]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Fråga om vilken betydelse formerna för utbetald semesterlön/semesterersättning har vid prövning av en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd p.g.a. arbete.

Prövningstillstånd i migrationsmål
[2018-07-16]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Fråga om förutsättningarna för beviljande av ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen.

Dom i migrationsmål
[2018-07-03]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Innan ett permanent uppehållstillstånd beviljas på grund av arbete måste migrationsdomstolen säkerställa att det finns tillräcklig information i målet för at...

Vidarkliniken i Järna får inte prövningstillstånd
[2018-06-29]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Vidarkliniken i Järna har i tidigare instanser uteslutits från att vara med i Stockholms läns landstings valfrihetssystem för BVC och barnmorskemottagning....

Beslut: Karolinska Universitetssjukhuset måste göra en ny och noggrannare sekretessprövning
[2018-06-27]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Kammarrätten beslutar att Karolinska Universitetssjukhuset måste göra en ny och mer noggrann sekretessprövning i ett mål angående utlämnade av allmän handling.

Tobak som ett bolag har importerat ska anses vara röktobak
[2018-06-21]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Den tobak som ett bolag har importerat ska både när det gäller tobaksskatt och tull anses vara röktobak och är därför både skatte- och tullpliktig. Det...Prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm.