JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Två domar från Migrationsöverdomstolen: Förlängning av uppehållstillstånd för arbete beviljas efter helhetsbedömning
[2017-12-13]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Migrationsöverdomstolen bifaller överklaganden angående förlängning av uppehållstillstånd för arbete eftersom anställningsvillkoren har varit uppfyllda under...

Prövningstillstånd i migrationsmål
[2017-12-07]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Fråga om förutsättningar för att betraktas som alternativt skyddsbehövande. (UM 14311–17)

Frister för förvar enligt Dublinförordningen
[2017-12-07]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Om en asylsökande som ska överföras enligt Dublinförordningen tas i förvar först efter det att den mottagande medlemsstaten har accepterat återtagandet, får...

Polisens upphandling av pass har överklagats – kammarrätten ger prövningstillstånd
[2017-12-05]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Polisen upphandlar ett ramavtal avseende persondokument och passystem. Upphandlingen överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm som avslog överklagande...

Dom: Skatteverkets överklagande avslås - EU-rätten har företräde
[2017-11-30]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Köpare av fastighet ska inte återbetala moms som tidigare ägare dragit av. Kammarrätten beslutar, liksom tidigare förvaltningsrätten, att 8 a kap. 12 §...

Fråga om ersättning för tolkutlägg
[2017-11-22]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Vid bedömningen av vad som är skälig ersättning till ett offentligt biträde för utlägg ska beaktas både om utlägget avser en kostnad som uppdraget har krävt...

Fråga om det finns särskilda skäl för att inte förordna det offentliga biträde som utlänningen önskat
[2017-11-15]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
En viss fördröjning av ett ärendes handläggning kan inte anses vara särskilda skäl för att frångå en utlännings önskemål om att ett visst offentligt biträde...Prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm.