JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

En asylansökan avvisas p.g.a. äktenskap med en medborgare i s.k. säkert tredje land
[2017-06-27]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Migrationsverket måste ha tillräckligt underlag för att kunna ta ställning till om ett asylärende ska avskrivas
[2017-06-27]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Stockholm kommuns beslut om exploatering av mark för bygget av Nobel Center på Blasieholmen strider inte mot lag
[2017-06-27]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Det stred inte mot lagen när Stockholms kommun beslutade om bl.a exploatering av mark på Blasieholmen för bygget av Nobel Center. Det konstaterar Kammarrätte...

Remissvar: Betänkandet Brottsdatalag (SOU 2017:29)
[2017-06-26]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Fråga om flyktingskap vid illegal utresa
[2017-06-22]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Brott mot mänskligheten som grund för att inte bevilja uppehållstillstånd
[2017-06-22]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kungliga bibliotekets avtal med Riksarkivet omfattades av upphandlingsplikt men kunde inte överprövas
[2017-06-21]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Kungliga biblioteket ingick avtal med Riksarkivet om digitalisering av pliktlevererade dagstidningar. Depona AB begärde överprövning av avtalet. Eftersom...Prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm.