JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Kammarrätten fastställer delvis Post- och telestyrelsens föreläggande om att Bahnhof ska lämna ut uppgifter om abonnemang till bl.a. polisen vid misstanke om brott
[2018-12-14]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Kammarrätten i Stockholm anser att Bahnhof inte är skyldigt att ge Polismyndigheten tillgång till sådana uppgifter om abonnemang som sparats på grund av den...

Prövningstillstånd i migrationsmål
[2018-12-12]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Fråga om ett mål om uppehållstillstånd m.m. kan skrivas av på grund av att klaganden rest ut från Sverige. (UM 12342-18)

Dom från Migrationsöverdomstolen
[2018-11-14]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Betydelsen av svenska konventionsåtaganden vid familjeåterförening.

Norsk legitimation som läkare respektive tandläkare erkänns inte i Sverige med hänvisning till unionsrättens företräde
[2018-11-12]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
En läkare och en tandläkare med norska legitimationer och utbildning från Polen nekas legitimation i Sverige. Personerna har hänvisat till patientsäkerhetsfö...

Prövningstillstånd i migrationsmål
[2018-11-05]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Fråga om hederligt levnadssätt för svenskt medborgarskap.

Rätt till ersättning vid utlandsvård för extrem svettning
[2018-10-29]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Patienter som sökt vård utomlands av bl.a. ansikte, nacke och ljumskar mot extrem svettning får rätt till ersättning för sina vårdkostnader. Det är innebörde...

Dom från Migrationsöverdomstolen
[2018-10-18]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Om en anknytningsperson med tidsbegränsat uppehållstillstånd och status som alternativt skyddsbehövande kan anses ha välgrundade utsikter att beviljas ett...Prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm.