JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Dom från Migrationsöverdomstolen
[2018-10-18]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Om en anknytningsperson med tidsbegränsat uppehållstillstånd och status som alternativt skyddsbehövande kan anses ha välgrundade utsikter att beviljas ett...

Bolag inom Fortumkoncernen får göra avdrag för koncerninterna räntor
[2018-10-18]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Ett antal svenska bolag inom Fortumkoncernen får göra avdrag för ränteutgifter som betalats till ett nederländskt bolag trots att de svenska bolagen är i...

Prövningstillstånd i migrationsmål
[2018-10-09]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Fråga om ett praktiskt hinder mot att återvända till UNRWA:s (FN:s hjälporgan för palestinska flyktingars) verksamhetsområde medför att organisationens skyd...

Prövningstillstånd i migrationsmål
[2018-10-01]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Fråga om karenstid för svenskt medborgarskap

Dom från Migrationsöverdomstolen: Den s.k. gymnasielagen får tillämpas
[2018-09-25]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Den s.k. gymnasielagen får tillämpas. Det konstaterar Migrationsöverdomstolen i dag i två domar. Lagen innebär en ny möjlighet till uppehållstillstånd för...

Dom i migrationsmål
[2018-09-24]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Uppehållstillstånd med stöd av bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen jämfört med 11 § tillfälliga lagen kan bara beviljas om det föreligger sådana...

Remissvar: Betänkande av utredningen om gräsrotsfinansiering
[2018-09-07]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Kammarrättens svar på remissen Betänkande av utredningen om gräsrotsfinansiering (SOU 2018:20) .Prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm.