JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Kommanditdelägare fr annat EU-land är ej egenföretagare, kan inte folkbokföras i Sverige
[2017-01-13]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
För att en person från ett annat EU-land ska ha uppehållsrätt i Sverige som egenföretagare krävs att personen utövar verksamheten självständigt och på eget...

Remissvar: Kammarrätten avstyrker förslaget om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå
[2017-01-11]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Stora delar av planerad bebyggelse runt Mikaelskyrkan i Uppsala kräver inte tillstånd enligt kulturmiljölagen
[2017-01-10]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Hela Mikaelsplan i Uppsala är inte kyrkotomt, konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom i dag. Istället är den mark som Mikaelskyrkan fick 1974 en naturl...

Kammarrätten meddelar dom angående PostNords volymrabatter
[2016-12-28]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Prövningstillstånd i migrationsmål
[2016-12-27]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Fråga om en asylansökan kan avvisas på grund av att sökanden har en maka som är medborgare i Kanada och därför kan sändas dit enligt 5 kap. 1 b § första...

Olämpligt mål för fiskal
[2016-12-23]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Prövningen av förskott på ersättning till offentligt biträde ska vara individuell
[2016-12-22]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive MigrationsöverdomstolenPrenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm.