JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Dom från Migrationsöverdomstolen
[2019-06-18]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Asylsökande utesluts inte från flyktingskap på grund av grovt icke-politiskt brott.

Dom från Migrationsöverdomstolen
[2019-06-17]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Uteslutning från flyktingskap kontra ansvarsfrihet pga tvång.

DOM: Angående DFA-kedjan
[2019-06-05]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
DOM: DFA-kedjan (diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning) är ett av flera hjälpmedel vid bedömningen av rätt till sjukpenning. Enbart att det...

Tips och råd i skattemål
[2019-06-05]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
En ny rapport, ”Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål – ökad samsyn mellan inblandade parter”, visar vägen till hur skattem...

Dom från Migrationsöverdomstolen
[2019-05-31]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
När Migrationsverket har upphävt en Schengenvisering och Polismyndigheten har fattat ett beslut om avvisning ska ett överklagande av avvisningsbeslutet pröva...

Dom från Migrationsöverdomstolen
[2019-05-10]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Ett beslut om avlägsnande som överklagats måste som regel överprövas av domstolen även om utlänningen har lämnat landet och därmed verkställt sig själv.

Prövningstillstånd i migrationsmål
[2019-05-10]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Fråga hur den maximala tiden för verkställighetsförvar ska beräknas.Prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm.