JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Kammarrätten ogiltigförklarar ett ramavtal
[2018-03-16]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Svenska Bostäder och en leverantör har i praktiken avvikit från väsentliga villkor i jämförelse med ett befintligt ramavtal. Kammarrätten i Stockholm bedömer...

Remissvar: Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85)
[2018-03-07]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Detta remissvar har upprättats gemensamt av cheferna för samtliga hovrätter och kammarrätter.

Dom från Migrationsöverdomstolen
[2018-03-05]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
I mål om familjeåterförening där anknytningspersonen är flykting måste försiktighet iakttas när det gäller att hänvisa familjemedlemmar till hemlandets...

Svenska Handbollslandslaget vinner i kammarrätten
[2018-02-22]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Kammarrätten i Stockholm har ändrat förvaltningsrättens dom i ett skattemål och bifallit Svenska Handbollslandslaget AB:s överklagande.

En fastighetsmäklare måste följa god fastighetsmäklarsed vid ett värderingsuppdrag
[2018-02-19]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Kammarrätten har bedömt att en fastighetsmäklare i samband med ett värderingsuppdrag inte har agerat i strid med god fastighetsmäklarsed.

Dom: Nacka kommuns skolplaceringsmodell strider mot lag
[2018-02-15]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Kammarrätten i Stockholm anser i två mål om skolplacering i Nacka kommun att den av kommunen tillämpade skolplaceringsmodellen bl.a. öppnar för taktiska...

Beslut om lokalt aktivitetsstöd rör civil rättighet enligt Europakonventionen och kan prövas av allmän förvaltningsdomstol
[2018-02-14]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Kammarrätten i Stockholm anser i domen att statligt lokalt aktivitetsstöd utgör en civil rättighet och att det därför finns en rätt till domstolsprövning av...Prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm.