JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Stockholms läns landsting får utestänga anbudsgivare från vidare förhandlingar i IT-tjänstupphandling
[2017-03-23]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Stockholms läns landsting har genomfört en upphandling av drift- och förvaltningstjänster av IT-system. Under förfarandets gång har landstinget utestängt en...

Skånska kommuner får inte köpa avfallshanteringstjänster från Sysav AB utan föregående annonsering
[2017-03-23]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
De 13 skånska kommuner som är delägare i Sysav AB, som bl.a. arbetar med avfallshantering, får inte köpa avfallshanteringstjänster av bolaget utan föregående...

Dom Ej dispens från krav på 5 års hemvist för medborgarskap pga illegal vistelse och agerande vid asylprocessen
[2017-03-22]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Remissvar: En gränsöverskridande mediepolitik (SOU 2016:80)
[2017-03-22]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Migrationsöverdomstolen prövar skyddsbehovet för ensamt barn från Afghanistan
[2017-03-20]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Spegelkopia av förverkad hårddisk är inte allmän handling
[2017-03-13]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Förtroendet för revisors opartiskhet rubbat genom deltagande i jakt anordnad av revisionsklient
[2017-03-10]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive MigrationsöverdomstolenPrenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm.