JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Dom från Migrationsöverdomstolen
[2019-04-18]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Den tid en tredjelandsmedborgare som haft härledd uppehållsrätt suttit frihetsberövad som häktad och därefter avtjänat fängelsestraff kan inte beaktas vare s...

Dom från Migrationsöverdomstolen
[2019-04-11]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Om det bedöms finnas skälig anledning att anta att en utlänning i det land dit utvisning ska ske, skulle vara i fara att straffas med döden eller att utsätta...


Dom från Migrationsöverdomstolen
[2019-03-29]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd p.g.a. praktiskt verkställighetshinder redan innan ett första beslut om utvisning har preskriberats bör tillämpas...


Prövningstillstånd i migrationsmål
[2019-03-14]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Fråga om det finns förutsättningar för att bevilja en doktorand fortsatt uppehållstillstånd för studier när denne bedrivit studier utanför Sverige under...

Prövningstillstånd i migrationsmål
[2019-03-12]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Fråga om bedömningen av säker resväg i mål angående skyddsbehov. När ska bedömningen av säker resväg ske, var ska bevisbördan placeras och hur ska bedömninge...Prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Kammarrätten i Stockholm.