JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Arbetsförmedlingens upphandlingar av utbildningar till busschaufför och lastbilschaufför ska göras om

[2017-01-27] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Arbetsförmedlingen ska göra om upphandlingarna för utbildningarna till busschaufför och lastbilschaufför. Det beslutade Kammarrätten i Stockholm i två domar i dag. Betygsättningen som använts har öppnat för en alltför godtycklig bedömning, vilken inte kunnat förutses av anbudsgivarna.

Upphandlingarna för utbildning till busschaufför och lastbilschaufför måste göras om av Arbetsförmedlingen. Betygsättningen av det som bedöms vara mervärde i utbildning är för oklar.

-Förfrågningsunderlaget ger ingen ledning rörande vad som utgör en faktisk miniminivå för vad som minst kan förväntas för att målsättningen med utbildningen ska uppnås och vad som därutöver alltså utgör ett mervärde, anser kammarrätten.

-Det ges inte heller någon ledning för vad som tillmäts betydelse för att anbudsgivarna ska få ett visst betyg.

Kammarrätten konstaterar att betygsättningen har öppnat för en alltför godtycklig bedömning vilket gör att upphandlingen strider mot principerna om likabehandling och transparens och därför ska göras om.


Bifogade filer:

Dom i mål nr 5053-16 Dom i mål nr 6086-16


Senast ändrad: 2017-01-27

För mer information kontakta:

Lena Axelsson
kammarrättsråd
08-561 694 92

Eva Blomqvist
informatör
08-561 690 07