JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Asylansökan från utlänning med skyddsstatus i annan EU-stat ska prövas i Sverige

[2017-10-31] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

En asylansökan från en person som har beviljats skyddsstatus i en annan EU-stat ska inte avvisas utan prövas i sak om Migrationsverket samtidigt som denna ansökan handläggs också prövar en asylansökan för sökandens barn och barnet beviljas permanent uppehållstillstånd som flykting i Sverige.


Bifogade filer:

Referat i mål nr UM8008-16


Senast ändrad: 2017-10-31

Folj kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn