JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Beslut om köpstopp av premiepensionsfond kan inte överklagas till förvaltningsdomstol

[2017-10-17] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Beslut om köpstopp av en fond i premiepensionssystemet kan inte överklagas till förvaltningsdomstol, konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom i dag. Skälet är att beslutet är en konsekvens av det samarbetsavtal som finns mellan Pensionsmyndigheten och fondbolaget.

Advisor Fondförvaltning AB:s fond Advisor Världen köpstoppades av Pensionsmyndigheten under tiden myndigheten gjorde en utredning. Advisor överklagade detta till förvaltningsrätten som fann att det inte var ett beslut som går att överklaga till förvaltningsdomstol. Detta överklagades till kammarrätten som konstaterar detsamma.

- Kammarrätten konstaterar att Pensionsmyndigheten, när den beslutade om köpstopp av Advisors fonder, inte hade att tillämpa några särskilda föreskrifter om förutsättningarna för detta. Beslutet är istället en konsekvens av det som avtalats mellan Pensionsmyndigheten och Advisor. Beslutet kan därmed inte anses utgöra myndighetsutövning, skriver kammarrätten i sin dom. 

Eftersom det inte är fråga om myndighetsutövning så är inte förvaltningsdomstolar behöriga att pröva målen.


Följ Kammarrätten i Stockholm på Twitter @KammarrattSthlm och LinkedIn 
 
 

Bifogade filer:

Dom i mål nr 4489-17


Senast ändrad: 2017-10-17

För mer information kontakta:

Robert Johansson
Kammarrättsråd
08-561 692 23

Eva Blomqvist
Informatör
08-561 690 07