JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Beslut om lokalt aktivitetsstöd rör civil rättighet enligt Europakonventionen och kan prövas av allmän förvaltningsdomstol

[2018-02-14] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm anser i domen att statligt lokalt aktivitetsstöd utgör en civil rättighet och att det därför finns en rätt till domstolsprövning av Sveriges Riksidrottsförbunds beslut angående stödet. Behörig domstol att pröva ett överklagande av Riksidrottsförbundets beslut anses vara allmän förvaltningsdomstol.

 

Kammarrätten har meddelat dom i ett mål gällande rätten till domstolsprövning enligt artikel 6.1 i Europakonventionen. Kammarrätten anser i domen att statligt lokalt aktivitetsstöd utgör en civil rättighet och att det därför finns en rätt till domstolsprövning av Riksidrottsförbundets beslut angående stödet. Kammarrätten anser vidare att ett överklagande av Riksidrottsförbundets beslut kan prövas av allmän förvaltningsdomstol.

 

 


Bifogade filer:

Dom i mål nr 5462-17


Senast ändrad: 2018-02-14

För mer information kontakta:

Carolina Karlsson
tf. kammarrättsassessor
08-561 692 81

Roger Olausson
informatör
08-561 692 84