JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom: Verksamhet med automatisk kreditprövning till och fakturaköp av handlare kräver ej tillstånd enligt lag

[2016-11-08] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Ett finansbolags verksamhet som består i att bl.a. lämna kreditupplysningar till och förvärva fordringar av handlare genom en automatiserad affärsmodell kräver inte tillstånd enligt lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter. Finansinspektionens beslut och förvaltningsrättens dom, med innebörden att bolaget förelades att upphöra med verksamheten, upphävs.


Bifogade filer:

Dom i mål nr 1354-16


Senast ändrad: 2016-11-08

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn