JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom: Rätt stänga av elev som dödshotat lärare

[2016-12-01] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten fastställer ett gymnasiums beslut att stänga av en 20-årig elev under en knapp termin med anledning av att eleven dödshotat en lärare. Kammarrätten finner att gymnasiet hade fog för beslutet och att avstängningen, med hänsyn till elevens ålder och övriga omständigheter, inte kan anses som oproportionerlig.


Bifogade filer:

Dom i mål nr 3241-16


Senast ändrad: 2016-12-01

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn