JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom: Skatteverkets överklagande avslås - EU-rätten har företräde

[2017-11-30] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Köpare av fastighet ska inte återbetala moms som tidigare ägare dragit av. Kammarrätten beslutar, liksom tidigare förvaltningsrätten, att 8 a kap. 12 § mervärdesskattelagen inte ska tillämpas i målet eftersom den strider mot EU-rätten. Skatteverkets överklagande avslås därför.


Bifogade filer:

Dom i mål nr 5781-16 m fl


Senast ändrad: 2017-11-30

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn