JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom: Riksarkivet måste lämna ut kopior eller avskrifter av skadade länsräkenskapsböcker från 1700-talet

[2018-01-16] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Även om det innebär betydande hinder att lämna ut en offentlig handling på stället (dvs på myndigheten) kan en myndighet inte helt vägra att lämna ut den. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom som innebär att Riksarkivet måste lämna ut kopior eller avskrifter av länsräkenskapsböcker från 1700-talet.

Riksarkivet nekade utlämning av böckerna eftersom de är mögel- och brandskadade. Enligt Riksarkivet kräver sanering och digitalisering av böckerna en enorm arbetsinsats där bl.a. blad för blad måste borstas av för hand i dragskåp. Digitaliseringen måste göras i ett utrymme med utsug och med skyddsutrustning.

Kammarrätten konstaterar i sin dom att handlingarnas skick innebär att det finns betydande hinder mot att de lämnas ut på stället. Den som begär ut offentliga handlingar har dock en ovillkorlig rätt enligt tryckfrihetsförordningen att få ta del av en avskrift eller kopia av handlingarna. Det finns alltså inte någon laglig möjlighet för Riksarkivet att vägra att lämna ut kopior eller avskrifter av handlingarna med hänvisning till att det finns betydander hinder mot att lämna ut dessa.

 


Bifogade filer:

Dom i mål nr 6158-17


Senast ändrad: 2018-01-16

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn