JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom: En ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl får inte prövas av en migrationsdomstol som första instans utom när detta är särskilt föreskrivet.

[2015-12-08] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen


Bifogade filer:

Referat mål UM 2929--2930-15


Senast ändrad: 2015-12-08