JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom: En asylsökande som är medborgare i ett visst land är enligt lagstiftningen i ett annat land per automatik medborgare i det landet. Behovet av skydd har prövats mot båda länderna

[2015-12-18] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen


Bifogade filer:

Referat mål UM 5147-14


Senast ändrad: 2015-12-18