JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom: En kommun kan inte överklaga Socialstyrelsens beslut att återkräva statsbidrag

[2018-01-29] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

 

Socialstyrelsen begärde att få tillbaka delar av ett statsbidrag en kommun fått, för att pengarna enligt Socialstyrelsen inte använts på rätt sätt. Kommunen överklagade återkravet. Frågan var om detta var ett beslut som överhuvudtaget gick att överklaga.

 

Det var enligt kommunen viktigt för rättsäkerheten för hela kommunsektorn att det gick att överklaga. Kammarrätten konstaterar att utifrån förvaltningslagen och allmänna förvaltningsrättsliga principer är detta i och för sig ett överklagbart beslut. Av instruktionen för Socialstyrelsen framgår dock att beslut om bidrag inte får överklagas. Utifrån grunderna för denna bestämmelse menar kammarätten att återkrav av bidrag inte heller är möjligt att överklaga. Kommunen har därför inte rätt att överklaga.

 


Bifogade filer:

Dom i mål nr: 7495-17


Senast ändrad: 2018-01-29

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn