JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom: En revisors uppdrag som ledamot i en valberedning är inte förtroendeskadligt

[2018-01-30] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten har bifallit ett överklagande från en revisor som tilldelats en disciplinpåföljd. Revisorsinspektionen hade tilldelat revisorn en disciplinpåföljd eftersom den ansåg att revisorns uppdrag i valberedningen på ett försäkringsbolag rubbade förtroendet för hans opartiskhet och självständighet. Förvaltningsrätten ändrade inte på beslutet.

Kammarrätten bedömer däremot att uppdraget inte var sådant att han åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Kammarrätten tar särskilt fasta på att uppdraget inte medförde att revisorn deltog i bolagets affärsverksamhet och att det inte fanns några uppgifter om att han pga. sidoverksamheten behövt avsäga sig uppdrag.


Bifogade filer:

Dom i mål nr 4373-17


Senast ändrad: 2018-01-30

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn