JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom: En veterinär förbjuds att ha hand om hovbärande djur p.g.a. upprepade förelägganden enligt djurskyddslagen

[2016-02-11] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen


Bifogade filer:

Dom i mål 5064-15


Senast ändrad: 2016-02-11