JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom: Fel av Åklagarmyndigheten att upphandla webbaserad rättsdatabastjänst utan föregående annonsering

[2017-06-30] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Åklagarmyndigheten upphandlade en webbaserad rättsdatabastjänst direkt av Wolters Kluwer AB, utan att först annonsera. Skälet var att endast Wolters Kluwer AB tillhandahåller de lagkommentarer till brottsbalken och rättegångsbalken som myndigheten anser sig behöva. Karnov Group Sweden AB begärde överprövning av upphandlingen. Eftersom upphandlingen avser en allmän rättsdatabastjänst och det för sådana finns konkurrens på marknaden, anser kammarrätten att upphandlingen borde ha annonserats. Upphandlingen måste därför göras om.


Bifogade filer:

Dom i mål nr 5993-16


Senast ändrad: 2017-06-30

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn