JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom: För att överföra en familj med minderåriga barn till Italien krävs garantier vad gäller ex boendeförhållanden. Dessa kan inhämtas i verkställighetsskedet.

[2015-11-30] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

När en familj med underåriga barn ska överföras till Italien i enlighet med Dublinförordningen måste det finnas garantier om att familjen kommer att tas emot på ett lämpligt sätt. Detta följer av en dom från Europadomstolen (Tarakhel mot Schweiz). Den generella garanti som Italien utfärdat är inte tillräckligt preciserad för att uppfylla de krav som Europadomstolen uppställer. Ytterligare individuella garantier måste hämtas in innan överföringen av familjen kan verkställas. Migrationsverkets utfästelse i beslutet om överföring att detta ska ske på verkställighetsstadiet får godtas.


Bifogade filer:

Referat mål UM3212-15


Senast ändrad: 2015-11-30