JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom: I SKI:s upphandling av inkassotjänster har villkor om löptid för avropsavtal inte en konkurrensbegränsande effekt. Målet återförvisas till förvaltningsrätten.

[2015-12-16] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen


Bifogade filer:

Dom i mål 6372-15 Dom i mål 6373--6374-15


Senast ändrad: 2015-12-16