JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom: Kammarrätten anser att Scouterna inte varit skyldig att ställa säkerhet enligt resegarantilagen

[2015-11-24] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm anser att Scouterna inte har varit skyldig att ställa säkerhet enligt resegarantilagen för resorna till World Scout Jamboree och vandringarna i Slovakien och Storbritannien år 2015. Eftersom resorna har avslutats och det inte längre är aktuellt att ställa någon säkerhet för dessa har målet skrivits av från vidare handläggning.


Bifogade filer:

Dom i mål 5047-15


Senast ändrad: 2015-11-24