JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom: Kostnader för skolgång på ett s.k. SiS-boende utgör vårdkostnader enligt asylersättningsförordningen. Kommunen har därför rätt till ersättning från Migrationsverket

[2019-04-04] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen


Bifogade filer:

Dom i mål nr 6238-18 - 6239-18


Senast ändrad: 2019-04-04

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn