JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom: Polisen får använda kameraövervakning i Rinkeby och Tensta (#juridik)

[2016-06-09] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm anser att det för att förebygga, avslöja eller utreda brott finns ett betydande intresse av att kunna komplettera polisens insatser med kameraövervakning vid Rinkeby centrum samt Tenstaplan och Tenstagången i Stockholm. Tillstånd beviljas dygnet runt under två år.

Länsstyrelsen i Stockholms län gav Polismyndigheten tillstånd till kameraövervakning vid Rinkeby centrum samt Tenstaplan och Tenstagången i Stockholm. Datainspektionen överklagade besluten till förvaltningsrätten, som kom fram till att kameraövervakning inte fick ske. Polismyndigheten överklagade besluten till Kammarrätten i Stockholm som nu gör en motsatt bedömning.

Kammarrätten bedömer att den mycket allvarliga och omfattande våldsbrottslighet som förekommer vid Rinkeby centrum samt Tenstaplan och Tenstagången i Stockholm gör att övervakningsintresset väger över det starka integritetsintresse som gäller i områdena.

- Vid bedömningen har särskilt beaktats den brottslighet som riktar sig mot samhället och dess företrädare, som polis och räddningstjänst, och att det är ett mycket angeläget samhällsintresse att komma tillrätta med denna brottslighet, säger kammarrättsrådet Erika Odung. Med hänsyn till det betydande integritetsintresse som berörs har också beaktats att kameraövervakningen begränsas till en tvåårig prövotid.


Bifogade filer:

Dom i mål nr 7391-15 Dom i mål nr 7392-15


Senast ändrad: 2016-06-09

För mer information kontakta:

Erika Odung
kammarrättsråd
08-561 693 76

Eva Blomqvist
informatör
08-561 690 07