JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom: Riksidrottsförbundet får inte utan samtycke registrera och behandla personnummer för barn och ungdomar i systemet IdrottOnline

[2016-03-11] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen


Bifogade filer:

Dom i mål nr 6352-15


Senast ändrad: 2016-03-11