JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom: Viking Line får inte kameraövervaka terminal under hela dygnet

[2017-05-11] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Viking Line får inte tillstånd att under hela dygnet kameraövervaka med bildinspelning terminalen på Stadsgårdskajen i Stockholm. Viking Line har sedan tidigare tillstånd till kameraövervakning och har ansökt om utvidgning av tillståndet och att få övervaka dygnet runt med bildinspelning. Kammarrätten anser att tillstånd krävs för samtliga kameror och att Viking Line inte har visat att intresset av övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad.


Bifogade filer:

Dom i mål nr 4779-16


Senast ändrad: 2017-05-11

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn