JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom från Migrationsöverdomstolen

[2019-06-20] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Lång karenstid innan medborgarskap kan beviljas för den som varit verksam i organisation som gjort sig skyldig till grova övergrepp.

Referat i mål UM 10872-18

Senast ändrad: 2019-06-20

Följ Kammarrätten

Twitter @kammarrattsthlm
Linkedin