JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom från Migrationsöverdomstolen: Schengenvisering

[2017-12-20] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Innan en tredjelandsmedborgare beviljas en Schengenvisering måste en kontroll göras av om alla medlemsstater erkänner den aktuella resehandlingen för införande av visering. Att en sådan kontroll har gjorts måste framgå av handlingarna.


Bifogade filer:

Referat i mål nr UM 12028-17


Senast ändrad: 2017-12-20

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn