JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom från Migrationsöverdomstolen

[2017-12-21] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Den omständigheten att en annan EU-stat har beviljat en utlänning status som subsidiärt skyddsbehövande utgör inte hinder för svenska myndigheter att, efter prövning av skyddsbehovet i förhållande till hemlandet, besluta att verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning ska ske genom att utlänningen sänds till sitt hemland.


Bifogade filer:

Referat i mål nr UM 8683-16


Senast ändrad: 2017-12-21