JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom från Migrationsöverdomstolen

[2019-03-11] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kravet på hederligt levnadssätt i medborgarskapslagen kan inte anses uppfyllt för en sökande som har dömts till, och fortfarande är föremål för, rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning när det inte har visats att sökanden inte längre vårdas på grund av risken för återfall i brottslighet av allvarligt slag till följd av den psykiska störningen.


Bifogade filer:

Referat i mål nr UM 10656-18


Senast ändrad: 2019-03-11

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn