JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom från Migrationsöverdomstolen

[2019-03-29] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd p.g.a. praktiskt verkställighetshinder redan innan ett första beslut om utvisning har preskriberats bör tillämpas restriktivt. Det förutsätter att det redan vid prövningen av frågan om uppehållstillstånd bedöms vara mycket sannolikt att utlänningen inte kommer att kunna verkställas innan preskription inträder. Det måste då finnas utredning som visar dels att ett praktiskt verkställighetshinder föreligger, dels hur långvarigt detta kan bli.


Bifogade filer:

Referat i mål nr UM 2019-4


Senast ändrad: 2019-03-29

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn