JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom från Migrationsöverdomstolen

[2019-04-11] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Om det bedöms finnas skälig anledning att anta att en utlänning i det land dit utvisning ska ske, skulle vara i fara att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, krävs inte att utlänningen visar giltig ursäkt för att ny prövning ska beviljas.


Bifogade filer:

Referat i mål UM 12194-18


Senast ändrad: 2019-04-11

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn