JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom från Migrationsöverdomstolen

[2019-05-10] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Ett beslut om avlägsnande som överklagats måste som regel överprövas av domstolen även om utlänningen har lämnat landet och därmed verkställt sig själv.


Bifogade filer:

Referat i mål UM 12342-18


Senast ändrad: 2019-05-10

Följ kammarrätten

 

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn