JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom från Migrationsöverdomstolen

[2018-01-25] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Vid rekrytering till en tjänst som universitetslektor har rekryteringsåtgärderna riktats mot en begränsad krets av personer i EU/EES och Schweiz. Förfarandet har ansetts förenligt med principen om unionsföreträde.


Bifogade filer:

Referat i mål nr 4647-17


Senast ändrad: 2018-01-25