JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom från Migrationsöverdomstolen

[2018-03-05] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

I mål om familjeåterförening där anknytningspersonen är flykting måste försiktighet iakttas när det gäller att hänvisa familjemedlemmar till hemlandets myndigheter för att skaffa identitetshandlingar. Bevislättnad har därför beviljats avseende familjemedlemmarnas identiteter.


Bifogade filer:

Referat i mål nr UM 2630-17


Senast ändrad: 2018-03-05

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn