JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom från Migrationsöverdomstolen

[2018-03-28] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

För att en utlänning ska kunna beviljas uppehållstillstånd som familjemedlem till en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare i en annan EU-stat krävs inte att familjen ska vara bildad redan i den andra EU-staten.


Bifogade filer:

Referat i mål nr UM 11460-17


Senast ändrad: 2018-03-28

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn