JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom från Migrationsöverdomstolen

[2018-04-27] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

För att en ansökan om Schengenvisering från en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare ska handläggas enligt det påskyndade förfarandet i rörlighetsdirektivet krävs att sökanden följer med eller ansluter sig till en unionsmedborgare som utövar eller avser att utöva sin rätt till fri rörlighet i form av en verkningsfull vistelse i en annan medlemsstat än den där denne är medborgare. När huvudsyftet med unionsmedborgarens resa och vistelse är att turista ska endast viseringskodexen tillämpas.


Bifogade filer:

Referat i mål nr UM 2944-17


Senast ändrad: 2018-04-27

Följ kammarrätten

Twitter @KammarrattSthlm

LinkedIn